FOR CLEANER TRANSPORTATION

FUTUREKO OY

Futureko – Information och innovation

Futureko Oy är en meddelandeförmedlare av trafikmöjligheter med låg utsläpp, utvecklare av relaterade lösningar och integratör av tjänsteleverantörer inom området.

Vi tillhandahåller tjänster till såväl företag som den offentliga sektorn samtidigt som vi ökar medvetenheten bland privata konsumenter om lågutsläppslösningar och deras utnyttjande. Vår kundinriktade tjänst täcker implementeringen av lösningar med låga utsläpp, från beräkningar av investeringar genom val av tjänsteleverantörer till framgångsrik distribution.

Förutom att hitta de bästa lösningarna som redan finns, arbetar vi ständigt med nya innovationer.

Offentlig sektor

Vi är partner och expert på offentliga förvaltningsprojekt och i en omfattande utvärdering av nya innovationer och lösningar.

Företag

Vi är en professionell partner för företag i utvärdering av lönsamhet, design och distribution av nya lågutsläppslösningar

Privat

Vi kommer att öka konsumenternas medvetenhet och skapa realistisk förståelse för olika lösningar med låg utsläppstransport.