FOR CLEANER TRANSPORTATION

FUTUREKO OY

Futureko – Tietoa ja innovaatioita

Futureko Oy on vähäpäästöisen liikenteen mahdollisuuksien viestinviejä, siihen liittyvien ratkaisujen kehittäjä ja alalla toimivien palveluntarjoajien integraattori.

Tarjoamme palveluja niin yrityksille kuin julkiselle sektorille ja samalla pyrimme kasvattamaan myös yksityisten kuluttajien tietoisuutta vähäpäästöisten ratkaisujen ja niiden hyödyntämisen saralla. Asiakaskeskeinen palvelumme kattaa vähäpäästöisten ratkaisujen toteutuksen aina investointilaskelmista palveluntarjoajien valinnan kautta onnistuneeseen käyttöönottoon.

Parhaiden jo olemassa olevien ratkaisujen löytämisen lisäksi teemme jatkuvaa kehitystyötä uusien innovaatioiden saralla.

Julkinen sektori

Toimimme kumppanina ja asiantuntijana julkisen hallinnon projekteissa ja uusien innovaatioiden sekä ratkaisujen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.

Yritykset

Olemme yritysten ammattitaitoinen kumppani niiden arvioidessa uusien vähäpäästöisten ratkaisujen kannattavuutta, suunnittelua ja käyttöönotettavuutta. 

Yksityiset

Kasvatamme kuluttajien tietoutta ja luomaan realistista ymmärrystä liittyen erilaisiin vähäpäästöisiin liikenteen ratkaisuihin.